ID 项目名称 项目链接
1 开内眼角 https://icozx.com/projects/1/kai-nei-yan-jiao
2 部分切开法双眼皮 https://icozx.com/projects/2/bu-fen-qie-kai-shuang-yan-pi
3 埋线法双眼皮 https://icozx.com/projects/3/mai-xian-shuang-yan-pi
4 切开双眼皮 https://icozx.com/projects/4/qie-kai-shuang-yan-pi
5 眼部修复 https://icozx.com/projects/5/yan-bu-xiu-fu
6 外切法去眼袋 https://icozx.com/projects/6/wai-qie-fa-qu-yan-dai
7 内切法去眼袋 https://icozx.com/projects/7/nei-qie-fa-qu-yan-dai
8 激光去眼袋 https://icozx.com/projects/8/ji-guang-qu-yan-dai
9 激光去黑眼圈 https://icozx.com/projects/9/ji-guang-qu-hei-yan-quan
10 注射玻尿酸去黑眼圈 https://icozx.com/projects/10/zhu-she-bo-niao-suan-qu-hei-yan-quan
11 开外眼角 https://icozx.com/projects/11/kai-wai-yan-jiao
12 膨体隆鼻 https://icozx.com/projects/12/peng-ti-long-bi
13 硅胶隆鼻 https://icozx.com/projects/13/gui-jiao-long-bi
14 外眼角下拉 https://icozx.com/projects/14/wai-yan-jiao-xia-la
15 外眼角提升 https://icozx.com/projects/15/wai-yan-jiao-ti-sheng
16 假体隆胸 https://icozx.com/projects/16/jia-ti-long-xiong
17 自体脂肪隆胸 https://icozx.com/projects/17/zi-ti-zhi-fang-long-xiong
18 吸脂瘦手臂 https://icozx.com/projects/18/xi-zhi-shou-shou-bi
19 乳头凹陷矫正 https://icozx.com/projects/19/ru-tou-ao-xian-jiao-zheng
20 乳头缩小 https://icozx.com/projects/20/ru-tou-suo-xiao